31 Ekim 2011 Pazartesi

Türkiye'de obezite

"Türkiye Obezite Araştırma Deneği (TOAD) 2000-2005 yılları arasında İstanbul, Konya, Denizli, Gaziantep, Kastamonu ve Kırklareli'nde 20 yaş üstü olan 13.878 kişiyle bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın amacı Türkiye'nin obezite profili çıkartmaktır. Araştırmanın sonuçlarına göre katılmıcıların %30.9'unun beden kitle indeksi 25'in altında, %39.6'sının beden kitle indeksi 25 ile 30 arasında, %29.5'inin bende kitle indeksi ise 30'un üzerindedir.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına göre 15-49 yaş aralığında olan kadınların beden kitle indeksi 25 ile 29.9 arasında olanların yüzdesi 1998 yılında %33.4, 2003 yılında %34.2 ve 2008 yılında %34.4 olarak bulunmuştur. Beden kitle indeksi 30 ve üzerinde olanların yüzdesi ise 1998 yılın %18.8, 2003 yılında %22.7 ve 2008 yılında %23.9 olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre kadınlarda obezetnin görülme sıklığı 10 yılda %5.1 oranında artmıştır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder